spelberoende problem

Att vara beroende av spel, inte minst vinstgivande spel som casino, är mycket vanligare än vad man helst vill tro. Själva definitionen av ett spelberoende är en term som beskriver det tillstånd en människa är i och själva spelaren får negativa konsekvenser av spelandet. Begreppet spelberoende innebär dessutom en ökad svårighet för personen i fråga att kontrollera sin konsumtion av pengar på spel och kasino. Ett spelberoende klassas som en psykisk sjukdom eller ett psykiatriskt tillstånd snarare, eftersom de inte går att ta några mediciner för det. Att klassa det som någon psykiskt kan anses vara överreagerande, men faktum är att spelberoende är riktigt allvarligt och något man inte ska ha överseende med. Ett substansberoende, det vill säga beroende av droger och liknande substanser, anses ha många liknelser med ett spelberoende.

En person som lider av ett spelberoende hos casinon kan visa tydliga mönster att upprepa episoder av riskabelt så kallat hasardspel, som ger ekonomiska och psykiska konsekvenser. Det hör inte till ovanligheterna att personen i fråga har svårt att kontrollera sin ekonomi och kan spela bort stora summor pengar på kort tid. Typsikt för en person som är spelberoende, vilket kan vara bra som utomstående att se som ett varningstecken, är att personen i fråga inte lägger speciellt stor vikt vid stora ekonomiska förluster. Vanligtvis ser en spelberoende person vinsten som en bonus, istället för att se den som en ersättning för alla bortspelande pengar de tidigare inte fått någonting för. Om du som vän misstänker att du eller en kompis lider av ett spelberoende kan du ställa frågorna om ditt eller din kompis casinospelande påverkar vardagslivet? Känner spelaren i fråga ett behov av att ständigt öka sin insättningssumma vid spelande? Har det skett att spelaren ljugit om hur mycket den spelar till närstående? Om svaret är ja på en eller flera av dessa frågor borde man utvärdera sig själv om man ska fortsätta spela casino tills att dessa tankar har lagt sig, alternativt söka för behandling. Det kan vara svårt att som vän eller närstående ta tag i en persons spelmissbruk, då det ofta är känsligt och kan riskerna relationen mellan individerna. Av den anledningen är det en rekommendation att be personen söka professionell hjälp och lägga fram det på något snyggt och omtänksamt sätt, så man fortfarande behandlar personen med respekt. Att vara spelberoende och bli behandlad som man är sjuk förvärrar ofta situationen och kan riskera att vänskapen eller relationen försämras.

Hur blir man av med ett spelberoende?

Professionella personer som arbetar med spelmissbruk och hur man kommer ur det har alltid olika sätt att gå till väga med att lösa sin klients problem. Internet är givetvis en optimal plattform för att själv kunna försöka komma ur sitt spelberoende då det finns massvis av artiklar angående hur man blir av med ett beroende. Däremot kan det vara svårt att fullfölja då vissa undervärderar hur allvarligt spelberoendet de befinner sig i är. Av den anledningen bör man kontakta professionell hjälp som har rutiner och kunskap. Dessutom ger det ofta effekt att få råd av en person man inte känner personligt, exempelvis en personlig tränare ska man helst inte känna all för nära eftersom det är svårare att ta konstruktiv kritik då. Man kan även gå via vårdcentralen där de gör en bedömning och skickar sedan vidare personen i fråga till en klink eller ger en remiss. Många behandlingar innefattar KBT-terapi som går ut på att göra små justeringar och förändringar i ens vardag med spelandet, som sedan resulterar i ett stort förändrat beteende utan att behöva lida för mycket. Många tror att det bara är att sluta med spelande men de ger ofta fler negativa bieffekter, som stress, ångest, depression.